சங்கதியின் சங்கதி தெரியுமா?

சங்கதியின் சங்கதி தெரியுமா? Sangathi.co.uk ஐ பார்வையிடுங்கள் தமிழர்களுக்கென்றே செய்யப்பட்ட வலைத்தளம் (Website) நீங்கள் எழுதிய சிறுகதைகள், இயக்கிய பாடல்கள், மற்றும் எடுத்த புகைப்படங்கள் யாவையும் நீங்களே பிரசுரிக்கலாம். இனவெறுப்புகளால் உங்களுக்கு சங்கடமேதாவது வந்திருந்தால் அதற்கு நாங்கள் உங்களுக்காக நடவடிக்கை எடுக்க உதவி செய்வோம். அரசாங்கத்தாலோ வங்கிகளாலோ சட்டத்தரணிகளாலோ மற்றும் நீதிமன்றத்தினாலோ அனியாயம் நடந்திருந்தால் அவைகளைப்பற்றி

Copyright © All right reserved.