வணக்கம்.

வணக்கம். அனேகமான தமிழர்களுக்கு தமிழர்களைப்பற்றி தெரியும், இருந்தும் தங்களைப்பற்றியே தெரிபாத தமிழர்களும் தொகையாக இருக்கிறார்கள். தமிழைப் புகளும் எங்களுக்கு தமிழரை, அனேகமாக எங்களுக்கு அறிமுகமான தமிழர்களை நல்லவர்கள், நம்பிக்கையானவர்கள் என்று சொல்ல மனம் இடம் கொடுக்காது. அன்னியர்கள் யாராவது எங்களுக்குத் தெரி்ந்தவர்களை குறைசொன்னால் அந்த அன்னியர் பக்கம் சேர்வது எமது இயற்கை. இந்தக் கீழ்த்தரமான குணத்தினால்தான்

Neduntheevu

நெடுந்தீவு அழகான தீவல்லவோ…🖋பாடல் வரிகள் ஐயாக்குட்டி கோவிந்தநாதன் (பசுவூர்க்கோபி)🎼இசை 🎤பாடியவர் கந்தப்பு ஜெயந்தன்கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் மேலதிக கவிதைகளுக்குhttps://youtu.be/8uU61EC2hLY Posted by DelftMedia DM on Monday, 29 July 2019

Voice for the Voiceless

Voice for the Voiceless. If you have been let down by your Banks, Lawyers,Accountants, Doctors,  Any Professionals,Government Departments, Public Corporations or by anyone else we shall be happy to publish your case with a view to get restitution. Email to:

Copyright © All right reserved.